Werkwijze

Mijn werkwijze is transparant, flexibel en gericht op resultaat. Duurzame resultaten vragen om aandacht en een goede fundering, dan weet je zeker dat je website staat als een huis.

Om je een beeld te geven van hoe ik werk zie je hieronder een globale werkwijze uitgesplitst in zes fasen. Inhoudelijk zal het altijd maatwerk zijn want elke website is voor mij uniek.

de werkwijze van webjas
Fase 1

Kennismaken

Ik wil graag weten wie je bent, hoe je business eruit ziet en welke je online doelen je al helder hebt. Waarschijnlijk is dat wederzijds.

Zo kunnen we samen begrijpen waar je nu staat, welke kansen er zijn en wat er nodig is om jouw doelstellingen te behalen.

Fase 2

Inventariseren

Hoe ziet je huidige website (of webshop) er nu uit, op welk platform is deze gebouwd en wat wordt er aan marketing activiteiten gedaan.

Dit is wat we gaan inventariseren in fase 2. Zo ontstaat er een goed beeld van wat we kunnen gebruiken, en waar wat gesneden kan worden.

Fase 3

Website audit

Als een echte crawler spit ik je hele website door om tot in de kleinste details te bepalen wat de sterke punten zijn, en wat er aandacht nodig heeft.

De website audit levert een rapport op die aan de basis van van elk werkproces staat.

Fase 4

De basis leggen

Oké, in fase 4 gaan we aan de slag met (ver)bouwen. Stap voor stap worden alle aandachtspunten aangepakt en geoptimaliseerd.

Oja, alles wat niet (meer) werkt wordt afscheid van genomen.

Fase 5

Meten = weten

Zonder in de rol van data-nerd te springen gaan we toch wel alles meten. In fase 5 gaan we naar boven halen wat succesvol is en wat niet.

Wat we door die data weten? Hoe we de touwtjes op precies de goede manier in handen hebben en houden.

Fase 6

Onderhoud & optimalisatie

Deze laatste fase is vaak de start van een doorlopend proces.

Vergelijk je website met een auto, daar moet brandstof in, heeft regelmatig een poetsbeurt nodig en versleten onderdelen moeten vervangen of vernieuwd worden. Zeg eerlijk, je wilt toch niet dat de boel vastloopt?

Je bent overtuigd hè? Top! Klik maar op de grote blauwe knop.